GUY TONTI pRESIDENT  

GUY TONTI
pRESIDENT
 

wILL WOROSYLLA VICE PRESIDENT OF SALES

wILL WOROSYLLA
VICE PRESIDENT OF SALES

kYLE BENNETT CREATIVE DIRECTOR

kYLE BENNETT
CREATIVE DIRECTOR

KAI TONTI CIO

KAI TONTI
CIO

BERNIE WAHL Senior account MANAGER

BERNIE WAHL
Senior account MANAGER

ANDREW KAPLAN SENIOR CONTENT DEVELOPER

ANDREW KAPLAN
SENIOR CONTENT DEVELOPER

michelle white                          senior account manager

michelle white                          senior account manager

IZZI GALVAN GRAPHIC DESIGNER

IZZI GALVAN
GRAPHIC DESIGNER